كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى

|يوللانغان ۋاقتى : ‎2017-10-25 |كۆرۈلۈشى : ‎21567
1/23
بېيجىڭ ۋاقتى 10-ئاينىڭ 24-كۈنى سائەت 1:30 دا، 2017-يىللىق خەلقئارا پۇتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ مۇكاپاتلاش مۇراسىمى لوندون شەھىرىنىڭ پاللاس تىياتىرخانىسىدا ئۆتكۈزۈلدى، پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقان بۇ مۇراسىمدا، خان مادرىد چولپىنى كىرىستىيانو رونالدو «دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى» مۇكاپاتىغا ئېرىشتى.
 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(1/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(2/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(3/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(4/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(5/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(6/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(7/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(8/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(9/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(10/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(11/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(12/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(13/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(14/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(15/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(16/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(17/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(18/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(19/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(20/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(21/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(22/23)

 • كىرىستىيانو رونالدو 2017-يىللىق دۇنيا پۇتبول ئەپەندىسى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى(23/23)

ئۆچۈرۈش
ئۈندىدارنى ئېچىپ «扫一扫» دىگەن كونۇپكىنى بېسىپ ، ئىككىلىك كودنى سىكانىرلاڭ.